Archive for November, 2011

Baranxe’i – Translation: Conlang Thoughts

Over at Benung, Carsten wrote a post about a recent article on conlangs, including a comment he left and a translation thereof into Ayeri.

And because he’s right and this is indeed a text with some interesting structures and vocabulary, here’s the thing in Baranxe’i:

Śaphēvira maŋujakanen śīr otahēvira? Ŋē, viśun serem ēþ ġa tait maŋvaranu. Ēþaumē mēsau hiso aimat lākluja kamat otahēvīra, tśā viśu ha sinðu atmaun maŋul aŋśinra. Otahēvīra lunāno ā śvādāno ā eivāśāno valkus bileśarsi kautlīśsi aŋana asaġtvumē hēfkokś – mēzu þinu ha’inun ētēn āmuŋī õn aumḗ almu bajika taipú a’i ajires mē – mēzu juŋanuhēŋ eivaśul htvu þintvu ha’inuŋ aśvarna ā ha’inuś hēvīŋarhām sepna ajireña, autśā āmuŋú arusar ētīrtu. Āmur ŋalfaþ eikśmuf, ēlāþo iś śaphēvīra haþa aimat lākluja kamat otahēvīra, ŋalesar hēvīr ratanux aś ētkanuja, atmaun maŋussinen īŋokś? Taiþem ēþ a’i ēlāst mē. Ha ðeir ajuŋal asvarnanuf ā hõŋ þinun ha’inus kavata ŋasanú sereino õn uśño varnanuf. Þinus ētkuŋ ētes.

Gloss

Advertisements

1 Comment